Regulamin

Dbamy o to, by w naszym domu panowała rodzinna atmosfera i dokładamy wszelkich starań, aby odpoczywało się Państwu jak najlepiej. Prosimy o uszanowanie panujących tu zasad oraz uwzględnienie potrzeb innych osób przebywających w „Stareczce”. Będziemy wdzięczni za przestrzeganie  niniejszego regulaminu, który ma służyć zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa wszystkich wypoczywających Gości.

1.      Po przybyciu prosimy Państwa o zgłoszenie się do recepcji w celu dopełnienia obowiązków meldunkowych oraz uregulowania należności za pobyt.

2.      Pokoje wynajmowane są na doby. Doba rozpoczyna się o godz. 1400, a kończy o godz. 1100 następnego dnia.

3.      Za przedłużenie przez gościa pobytu w godz. 1100 – 2000 dolicza się do rachunku należność za pół doby, za przedłużenie pobytu ponad godz. 2000
- za całą dobę. Chęć przedłużenia pobytu należy zgłosić do godz. 1000. Przedłużeń dokonuje się w miarę istniejących możliwości.

4.      W przypadku niewykorzystania całości lub części pobytu w zarezerwowanym wcześniej terminie, gościom nie przysługuje zwrot zapłaconej kwoty ani obniżenie ceny usługi za niewykorzystany okres.

5.      Obiekt zobowiązany jest:

§  zapewnić warunki do spokojnego i bezpiecznego pobytu oraz tajemnicy informacji o przebywających w nim gościach,

§  bezzwłocznie reagować na uwagi i zastrzeżenia dotyczące poziomu usług, funkcjonowania urządzeń, czystości i porządku w willi,

§  wykonywać czynności związane ze sprzątaniem pokoju podczas nieobecności gości, bądź w ich obecności jeśli wyrażą takie życzenie; pokoje sprzątane są co 2-3 dni bądź na życzenie - w tym celu należy pozostawić na klamce stosowną informację.

6.      W pokojach obowiązuje bezwzględny zakaz palenia (dotyczy również łazienek).

7.      W willi należy zachować ciszę od godz. 2200 do godz. 700.

8.   Osoby nie zameldowane w obiekcie mogą w nim przebywać wyłącznie za wcześniejszą zgodą gospodarzy, nie dłużej jednak niż do godz. 2200. Osoby odwiedzające gości willi nie mogą utrudniać bądź ograniczać korzystania z infrastruktury obiektu osobom w nim zameldowanym.

9. Gość obiektu nie ma prawa przekazywać pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił opłatę należną za pobyt.

10. Zachowanie osób korzystających z usług willi nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych gości. Pensjonat może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tą zasadę.

11. Nie przyjmujemy gości ze zwierzętami domowymi.

12. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia mienia gości.

13. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, żelazek i innych podobnych urządzeń elektrycznych nie stanowiących stałego wyposażenia tych pomieszczeń. Niedozwolone jest również używanie ognia otwartego (w tym również świec).

14. Prosimy zamykać okna dachowe przed opuszczeniem pokoju/apartamentu.

15. Prosimy nie pozostawiać dzieci bez nadzoru. Szczególną ostrożność prosimy zachować w ogrodzie.

16. Gość Willi ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych powstałych z jego winy lub z winy odwiedzających go osób. Gość powinien zawiadomić gospodarzy pensjonatu o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

17. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy dalszego świadczenia usług w przypadku drastycznego naruszenia regulaminu przez gości.

Dziękujemy za przestrzeganie wyżej wymienionych zaleceń. Życzymy miłego wypoczynku i zapraszamy do ponownego odwiedzenia „Stareczki”.

Izabella i Tomasz Pepłowscy - Gospodarze "Stareczki"

WILLA STARECZKA
ul. Świerkowa 15
43-460 Wisła
33 855-30-36
502-731-855
   


 Pensjonat StareczkaWisła Nocleginoclegi Zapraszamy również do naszego drugiego obiektu - komfortowych Apartamentów Starka w Wiśle

http://www.starka.wisla.pl/